web analytics

TỔNG BIỂU TÌNH 2-9-2018 TIẾP THU ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

DƯƠNG THÀNH LỢI

TỔNG BIỂU TÌNH 2-9-2018
TIẾP THU ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Đảng Thật Sự Lo Sợ

Cuộc tổng biểu tình 2-9 sắp tới có thể xảy ra hay không và, nếu có, lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng sự lo sợ của đảng CSVN là có thật.
____________________________________

Căn cứ theo Luật Lao Động hiện hành của Việt Nam, vào dịp Quốc khánh CSVN 2-9-2018 sắp tới, công chức và dân lao động được nghỉ 3 ngày từ 1-3 tháng 9, 2018.  Ngày 2-9-2018 sắp tới chúng ta nghe nhiều người – đa số như người viết không nằm trong đảng phái – kêu gọi đồng bào xuống đường biểu tình đòi tự do.

Cuộc tổng biểu tình 2-9 sắp tới có thể xảy ra hay không và, nếu có, lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng sự lo sợ của đảng CSVN là có thật.

Tổng Biểu Tình 2-9 

Đảng CSVN thật sự lo sợ cuộc tổng biểu tình 2-9 sắp tới.  Chúng ta thấy rõ nỗ lực phá hoại cuộc tổng biểu tình 2-9-2018 của cánh công an với sự xuất hiện của những tin ma (disinformation).  Đó đây là những lời kêu gọi biểu tình vào những ngày khác hơn là vào dịp Quốc Khánh CSVN 2-9-2018.

Rồi lại thấy xuất hiện cả các lời hiệu triệu của những “ông tướng ma” tự xưng là tổng tự lệnh cuộc xuống đường.  Đây là cách dọn đường để đàn áp nhân dân viện lý do “lật đổ chính quyền nhân dân”!

Hiện nay thay vì thi đua “mừng Quốc Khánh” và học tập theo “gương Bác” như hàng năm với các lễ ăn uống áo thụng vái nhau, các chi bộ đảng lo họp, bên thì hăm he đàn áp biểu tình, cánh thì tính toán lợi dụng tình thế để lật phe kia hay đòi chia chác.

Đảng CSVN thật sự lo sợ về cuộc tổng biểu tình 2-9-2018.

Tiếp Thu Đài Phát Thanh và Đài Truyền Hình

Biểu tình đòi tự do cho người dân là mục đích của cuộc xuống đường toàn quốc vào ngày 2-9-2018.  Với mục đích được quy định rõ ràng do đó đồng bào cố gắng:

Tiếp thu đài phát thanh đài truyền hình tại các thành phố để cất tiếng nói đòi hỏi quyền làm người căn bản trong Hiến Pháp hiện nay như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do lập hội,  tự do tôn giáo, v.v.

Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội ở số 3 – 5, đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

Đài Truyền hình Thành phố ở 14 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn

Kêu gọi cả nước xuống đường:  Xử dụng phương tiện truyền thông của đài phát thanh và đài truyền hình tại các thành phố để kêu gọi nhân dân xuống đường bảo vệ đài phát thanh và đài truyền hình nhằm giữ vững tiếng nói tự do của nhân dân.

Tuyệt đối không sử dụng bạo lực.  Kêu gọi công an và quân đội bảo vệ đồng bào và quyền tự do căn bản của nhân dân.

Làm được một phần như trên thì cũng có thể gọi là thành công.

Cuộc tổng biểu tình 2-9 sắp tới có thể xảy ra hay không và, nếu có, lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng sự lo sợ của đảng CSVN là có thật.

Chuyện đầu tiên là cứ ra đường trước đã vì là ngày nghỉ và tiến về các khu vực đài phát thanh và đài truyền hình địa phương.

Dương Thành Lợi
28-8-2018

Bạn cũng có thể thích...