web analytics

VÕ LINH ĐÔNG – Tiểu Sử

LS. NGUYỄN VĂN GIỎI – VÕ LINH ĐÔNG ( Bút Danh)

Sinh quán: Sinh năm 1940 tai BéLem – Thủ Đức – Gia Định – Việt Nam
1947-1952 – Tiểu học Việt Pháp L’ ecole de MacFernando Chi Lăng Gia Dịnh
1954 – 1961- Trung Học Chu Văn An Saigon VN
Tốt nghiệp Luật khoa Saigon – Hành nghề Luật sư Tòa Thượng thẩm Saigon từ năm 1972.

Giáo sư Trung học Long Thành, Biên Hòa, và các trường TH tư thục Saigon.
Phục vụ chương trinh Phượng Hoàng/Phoenix cùng với đoàn quân sụ Cố Vấn Hoa Kỳ tại Saigon miền Đông Nam phần Việt Nam.

1976 – Vượt biên – Định cư tại Hoa Kỳ , tiếp tục học các trường Đại Học Hoa Kỳ Nam CA.   
1977 – 2003  – Văn phòng Luật pháp, di trú, kế toán, khai thuế… Long Beach CA.
1997 -1999  –  Trưởng Ban Tổ chức Diễn Hành đầu tiên tại Đại lộ Bolsa, Westminster, California.   Cờ vàng VN tung bay rơp trời tại Little Saigon từ năm 1997 cho đến nay.
1996 – 2003  – Công trình  XDTượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ –  Với vai trò Đồng sáng lập với Thị Trưởng Frank Fry, Phó chủ tịch.  Được viết và phổ biến về lươc sủ Tương đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. CA  , với truyền thông báo chí…tại Hoa kỳ và các nơi có Cộng đồng tị nạn Cộng sản trên thế giới……………/.
 

Trong Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ . 

 Nhiệm Kỳ 2017-2020

Bạn cũng có thể thích...