web analytics

Kim Ngôn – Tiểu Sử

VÕ NGỌC HOA – Kim Ngôn

Sinh quán : Sinh năm 1942 tại Vĩnh Trinh – Long Xuyên, Việt Nam 
Tuổi thơ:  đi lánh nạn tại Cambochia – Nam Vang, xứ Chùa Tháp Phnom Penh – Học Trương nhà L’école des soeurs de la Providence 1948-1954.

Học vấn:
1954-1962 – Long Xuyen  Vietnam : Trường Nữ Tiểu học – Trường Trung Học Công Lập Thoại Ngoc Hầu Ban A 
1962-1975 – Saigon : Theo hoc các trường: Văn Hóa Quân Đội – Gia Long – Đại Hoc Văn Khoa về Sinh Ngữ và Cổ ngữ

Nghề nghiệp: 
1962 – 1964 – Dạy học tại Trường tư thục Phụng Sụ Long Xuyên – Lớp Mẫu giáo Pháp với Soeur Alfred Mari
Lớp Đệ Thất và Đệ Lục – Pháp văn và Công dân giáo dục
Trường nhà Dòng Nữ tu Mến Thánh Giá – Sóc Trăng – Các lớp Đệ Ngũ – Pháp văn và Vạn Vật học.
1964 – 1975 – Saigon: Thư ký:  Nha Kiến thiết  – Hãng Thầu RMK-BRJ – Phụ tá Hành Chánh: MACV I STDAT 

Định cư tai Hoa kỳ từ năm 1978 – hiện tại: Theo học và làm việc Đại học CSULB (Cal. State Long Beach, IVC Irvine, OCC, Costa Mesa

Sinh hoạt trong chính Hoa kỳ và viết bài đăng trên các báo, Mẹ Việt Nam, Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, VN US Today…. Luôn giữ vai trò thay mặt cho đồng bào tị nạn chánh trị, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, cô nhi quả phụ đã quá đau thương trên đương trên đường trốn chạy CS từ hơn 40 năm qua không được có cơ hội nói lên sự đàn áp dã man của chính quyền CS trên quê hương đất tổ.VN…

Trong Ban Đại Diện VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ 

 Nhiệm Kỳ 2017-2020 .

Bạn cũng có thể thích...