web analytics

Khánh Giao – Tiểu Sử

TÁC GIẢ ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
Bác sĩ Phùng văn Hạnh Bút hiệu: Khánh Giao
Sinh năm 1931 tại làng Túy La, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
TU1 TA2I Pha1p ba1n pha62n
Tú tài Pháp ban Toán toàn phần
Y Khoa Sài-gòn (1954-61)
Trưng tập vào Quân Y QLVNCH Năm 1961, cấp bực Trung úy Y sĩ .Ysĩ trưởng Trung Đoàn 41 DakTo 1961. Đại uý y sĩ Sư Đoàn 9 BB Qui Nhơn, Sadec, Vĩnh Bình 1962 Đại đội Lựa thương Đà Nẵng 1963Thiếu tá y sĩ giải phẫu Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng 1964 Trung tá Bác sĩ, biệt phái ngoại ngạch tại Trung Tâm Toàn Khoa Đà Nẵng, trưởng khối Giải Phẫu chỉnh Hình (1964-1975) Bác sĩ lưu dung BVTKĐN(1975-76). Học tập cải tạo lao động Tiên Lãnh , Tiên Phước, Quảng Nam (1976-88). .Xuất trại 1988, vượi biên cùng năm. Được tàu Pháp Médecins sans Frontières vớt (BS Trang Châu Hội YSVNCanada) Trại tạm cư tị nạn CS Palawan, Phi luật Tân 8 tháng (1988-89) Định cư Montréal, Canada tháng 5-1989 cho đến nay.
Tham gia tích cực hoạt động CĐVNQGHN Chủ tịch CĐNVQG Montréal (2002-2005) Chủ tịch chủ tịch đoàn các CDNVQG toàn Canada (2002-2005)

Bạn cũng có thể thích...