web analytics

ERLINDA Thùy Linh – tiểu sử


ERLINDA  Thùy Linh
Tên Khai Sinh : 
ERLINDA LE TOMBOC
Tên mẹ đặt đì học gọi cho dễ là THUỲ LINH Quê quán Vũng Tàu Việt Nam.
Đang làm việc cho USPS (  Bưu điện )
ERLINDA DƯƠNG hiện  là Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam, Nam CaLi .
Bắt đầu làm thơ từ năm 2015 cho đến nay đã có gần 300 bài .
Erlinda Thùy Linh là Hội Viên VBVNHN vùng Tây Nam Hoa Kỳ .

Bạn cũng có thể thích...