web analytics

Chúc Anh – Tiểu Sử

Tên thật: Phạm thị Kim Anh
Sinh năm: 1956 tại Sàigòn, Việt Nam

– Cựu học sinh trường Các Soeurs Dòng St. Paul, Thiên Phước – Tân Định, Việt Nam
– Cựu sinh viên Luật Khoa, Sàigòn, niên khóa 1974
– Đầu tư nghành địa ốc
– Cư ngụ tại Los Angeles, California
– Có thơ được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ: Minh Sơn – Paris, Lã Mộng Thường,
Nhược Thu, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Tuấn, Mai Đằng, Mai Phạm, Đặng Vương Quân
– Có thơ đăng trên vài diễn đàn điện tử

Tác phẩm đã xuất bản chung:

. “Tiếng Thơ Hải Ngoại” – Tuyển tập 3,4 – Thi Đàn Hương Việt – Nam Cali
. “Cụm Hoa Tình yêu” – Tuyển tập 9,10,11,12,13,14…- Hội Thơ Tài tử Việt Nam
. “Flowers of Love IV” – Part1/2 and Park 2/2 – (Thơ Tam Ngữ)
. “Giòng Đời” – Tuyển Tập – Biên khảo Văn Học, Nghệ Thuật, Tâm Lý Giáo Dục, Thơ Văn,
(Nhiều Tác Giả)

Thi phẩm song tác đã xuất bản:

. “Hương Gây Mùi Nhớ” – Thơ Hoàng Xuân Việt – Kim Anh Miller

Bạn cũng có thể thích...