web analytics

KHÁNG THƯ Lên án CHXHCN Việt Nam cầm tù và ngược đãi Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD  PEN  CENTRE
Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
www.PENVietNam.org
December 3, 2018
Thông Báo
HS: 2018/TB/KT06

KHÁNG THƯ
Lên án CHXHCN Việt Nam cầm tù và ngược đãi
Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức vô điều kiện ngay lập tức.

Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức vận động xây dựng thể chế dân chủ ôn hòa và là sáng lập viên của phong trào Con Đường Việt Nam với các đề nghị giải quyết vấn nạn xã hội và chính trị.  Ông bị bắt và kết  án 16 năm tù cộng thêm 5 năm quản chế về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vào đầu năm 2010.

Theo luật sư của ông, Ls. Ngô Ngọc Trai, vào hôm 24-11-2018 Trần Huỳnh Duy Thức đã có những triệu chứng bị đầu độc torng tù.  Sau khi bình phục ông từ chối ăn cơm tù và chỉ dùng mì gói do gia đình cung cấp.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXHCN Việt Nam trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho Kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, một người chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có truyền thống vận động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.  Vào cuối tháng 9-2018 vừa qua phái đoàn VBVNHN đã tường trình cũng như nêu nghị quyết về tình trạng nhà nước CHXHCNVN vi phạm nhân quyền trong Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Pune, Ấn Độ.

Vào tháng 1, 2019 sắp tới Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kiểm định nhà nước CHXHCN Việt Nam về tình trạng nhân quyền, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã nộp kiến nghị (submission) trình bày các vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt là luật An Ninh Mạng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.

  1. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

____________________________________________________________________

USA:  2010 Brooks Lane, Oviedo, FL 32765

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.

____________________________________________________________________

Bạn cũng có thể thích...