web analytics

Happy Thanksgiving

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE  ABROAD  PEN  CENTRE

Ban Chấp Hành  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

kính chúc quý Văn Thi Hữu và quý Thân Hữu cùng gia quyến

Lễ Tạ Ơn an lành và hạnh phúc

Wishing you peace, happiness and the wonder of the holiday season.

Have a memorable Thanksgiving.

TM. BCH VBVNHN

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

Chủ tịch . President

_____________________________________ Ω _____________________________________

 

Bạn cũng có thể thích...