web analytics

Chủ tịch VBVNHN ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD  PEN  CENTRE


Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới

                                                                                                                                    April 5, 2019

THÔNG TIN
I. Chủ tịch VBVNHN ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế
II. Nghị Viện Châu Âu phúc đáp Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về nỗ lực vận động Hà Nội phóng thích Tù Nhân Lương Tâm
HS: 2019/TT/04/01

I. Chủ tịch VBVNHN ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế

 

Luật sư Dương Thành Lợi, Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, sẽ ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế (PEN International) tại Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 85 tại Manila, Phi Luật Tân, vào thượng tuần tháng 10-2019.

Tiếp nối kết quả thành công rực rỡ của phái đoàn VBVNHN tại Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ thứ 84, Ban Chấp Hành VBVNHN nhận ra nhu cầu đóng góp tích cực vào sinh hoạt của Văn Bút Quốc Tế do đó sẽ vận động các đại biểu từ nhiều Trung Tâm Văn Bút trên thế giới ủng hộ ứng cử viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Văn Bút Việt Nam (thành lập năm 1957) và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (thành lập năm 1978) một hội viên Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế.  Thành viên Hội Đồng Quản Trị Văn Bút Quốc Tế được các Trung Tâm Văn Bút tín nhiệm để đại diện và hiển dương quan điểm của Văn Bút Quốc Tế nhằm đóng góp cho văn chương và bảo vệ quyền tự do diễn đạt. (The Board of PEN International is elected by PEN Centres. It consists of a group of individuals from across the globe committed to representing and championing the views of PEN International, who believe that our organisation can make a vital contribution to literature and freedom of expression.)

Tài liệu ứng cử sẽ được thực hiện bằng ba (3) ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và lần lượt phổ biến đến hội viên VBVNHN và các Trung Tâm Văn Bút khác trên thế giới.

II. Nghị Viện Châu Âu phúc đáp Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về nỗ lực vận động
Hà Nội phóng thích Tù Nhân Lương Tâm
 

Vào trung tuần tháng 2-2019 Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vận động Nghị Viện Châu Âu đặt điều kiện đòi hỏi Hà Nội phóng thích tù nhân lương tâm trước khi thông qua Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trình bày với nhiều Ủy viên Quản chính (The European Commission’s political leadership) trong đó có Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu Jean-Claude Juncker, Phó Chủ tịch Jyrki Katainen, các Ủy viên (Commissioners) Cecilia Malmström, Federica Mogherini, Pierre Moscovici, v.v., về tình trạng 219 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong đó có 30 phụ nữ và 50 tù nhân diện dân tộc thiểu số.

Nhiều hội viên VBVNHN và thân hữu qua điện thư, điện đàm bày tỏ ý kiến ủng hộ toàn diện công tác vận động Nghị Viện Châu Âu của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu Jean-Claude Juncker và Phó Chủ tịch Frank Timmermans yêu cầu Ủy viên đặc trách Thương Mại Cecilia Malmström phúc đáp Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về nỗ lực vận động Hà Nội phóng thích Tù Nhân Lương Tâm.  Văn thư dài hai trang đề ngày 21-3-2019 gởi cho Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi trình bày nhận định của Nghị Viện Châu Âu là yêu cầu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đúng thời điểm và ý kiến xây dựng do Ban Chấp Hành VBVNHN đề nghị  trợ giúp Nghị Viện Châu Âu suy nghiệm phương cách tốt nhất nhằm hiển xướng nhân quyền và quyền lao động tại Việt Nam (Your letter is timely, and your constructive input will feed into our reflection to how best to ensure that the EU-Vietnam agreements can effectively contribute to promoting human and labour rights in Vietnam).

Từ ngày thành lập hơn 40 năm về trước Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại thường xuyên lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam và đòi hỏi Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho văn thi sĩ, ký giả, tù nhân lương tâm bị giam cầm.   Nỗ lực vận động Nghị Viện Châu Âu cho tù nhân lương tâm biểu hiện sự đóng góp thiết thực của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cho nỗ lực vận động dân chủ và bênh vực quyền làm người của dân tộc Việt Nam.

 

Chúng ta Văn hữu!

 TM Ban Chấp Hành VBVNHN

 Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

____________________________________________________________________

www.PENVietNam.org
USA:  2010 Brooks Lanes, Oviedo, FL 32765

 

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.

______________________________________ Ω _____________________________________

Bạn cũng có thể thích...