web analytics

Mưa Buồn

Mưa buồn như giọt mưa ngâu, Mưa ngoài song cửa mưa sầu chơi vơi. Mưa giăng giăng khắp chân trời, Mưa về dĩ vãng một thời mộng mơ. . Mưa rơi rơi ngập hồn thơ, Mưa theo gót nhỏ thẩn thờ chờ ai. Mưa vương mái tóc em dài, Mưa […]

Tiếp tục đọc . . .