web analytics

Tường Trình Đại Hội VBVNHN kỳ XI . Report by the 11th Congress Steering Committee

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
2010 Brooks Lane, Oviedo, FL 32765 USA


Đại Hội VBVNHN kỳ XI . The 11th Congress
Tường Trình của Chủ Tọa Đoàn Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI
Report by the 11th Congress Steering Committee

 

Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI tại Toronto trong ba ngày 15-16-17/12/2017 do Chủ tịch Vùng Canada Trang Châu đảm trách tổ chức với sự đóng góp giá trị của Trưởng Ban Bầu Cử Đàm Đức SơnPhó Ban Bầu Cử Tạo Ân thành công rực rỡ.

Đại Hội VBVNHN kỳ XI đã được Thượng Viện CanadaThủ Hiến Ontario Kathleen Wynne đại diện chính quyền tỉnh bang Ontario gởi công văn chúc mừng và “đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre convened the 11th Congress in Toronto, Ontario, Canada from December 15 to 17, 2017. Dr. Chau Van Le, President of Canada Chapter, was Chair of the Organizing Committee. Mr. Son Duc Dam, Vice-President of Canada Chapter, was the Election Commissioner and Mr. Tao An, member of Southeast USA Chapter, was the Deputy Election Commissioner.

The 11th Congress was a great success and was congratulated by Senator Hai Ngo from Ottawa and Premier Kathleen Wynne on behalf of the Government of Ontario.

Bác sĩ Trang Châu, Trưởng Ban Tổ Chức
Dr. Chau Van Le, Chair of the Organizing Committee
Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada
nơi Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI họp
Royal Canadian Military Institute

Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chính thức khai mạc tại Royal Canadian Military Institute (Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada) với sự hiện diện của Đại Biểu, hội viên từ Gia Nã Đại, Hoa Kỳ cùng quan khách. Đại biểu chính thức (tối đa 5 đại biểu mỗi Vùng và BCH) tham dự Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI bao gồm thành viên Ban Chấp Hành VBVNHN và đại biểu từ bốn (4) Vùng VBVNHN: Đông Bắc Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ, Tây Nam Hoa Kỳ và Canada.

 

Ban Chấp Hành: CT Vũ Văn Tùng, PCT Nguyễn Thế Giác
Ủy quyền Đại Biểu: TTK Đinh Mộng Lân, TQ Vũ Thùy Nhân

Canada: CT Trang Châu, PCT Đàm Đức Sơn, Phạm Văn Hải
Ủy quyền Đại Biểu: TTK Tiểu Thu

Đông Bắc Hoa Kỳ: CT Đăng Nguyên, Lãm Thúy, Nhất Hùng
Ủy quyền Đại Biểu: PCT Hồng Thủy

Tây Bắc Hoa Kỳ: CT Nguyễn Thiếu Nhẫn, Trường Kỳ
Ủy quyền Đại Biểu: PCT Nguyễn Ngọc Tiên, TTK Kiêm Ái

Tây Nam Hoa Kỳ: TQ Vũ Tuyết Uyên
Ủy quyền Đại Biểu: CT Đinh Duy Phương

Trưởng Ban Tổ Chức Trang Châu điểm danh Đại Biểu từ Ban Chấp Hành và bốn (4) Vùng VBVNHN [hiện nay VBVNHN có 6 Vùng hoạt động có đóng niên liễm (1 trong 6 Vùng là Nam Hoa Kỳ hiện nay không có Ban Đại Diện hoạt động và các hội viên sẽ bầu Ban Đại Diện trong vài tháng tới do đó không cử Đại Biểu)]. Trưởng Ban Tổ Chức Trang Châu xác nhận túc số của Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI hợp lệ theo đúng quy định trong Điều Lệ VBVNHN hiện hành [ĐL18(a): Túc số của Đại Hội Đồng là hai phần ba (2/3) tổng số các Vùng đang hoạt động].

Sau nghi lễ khai mạc, diễn văn chào mừng của Ban Chấp Hành và quan khách, Chủ Tọa Đoàn đã tiễn khách và hướng dẫn sinh hoạt nội bộ của Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI qua các thủ tục hành chánh theo quy định trong Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN.

Chủ tịch Vũ Văn Tùng báo cáo về các sinh hoạt của VBVNHN trong nhiệm kỳ 2015-2017.

Ban Kiểm Phiếu được Đại Hội Đồng thành lập bao gồm Trưởng Ban Bầu Cử Đàm Đức Sơn, Phó Ban Bầu Cử Tạo Ân, Chủ tịch ĐBHK Đăng Nguyên, Đại Biểu Lãm Thúy.

Ban Kiểm Phiếu đã duyệt xét phiếu và Trưởng Ban Bầu Cử công bố Liên danh Bình Minh đắc cử với 110 phiếu.

Tổng số phiếu bầu: 113 phiếu
Tổng số hợp lệ: 110 phiếu
Tổng số bất hợp lệ: 3 phiếu

Delegates and members attended the official assembly at the Royal Canadian Military Institute on December 16, 2017 in Toronto. Following the Opening Session, the Congress proceeded to conduct its affairs pursuant to the By-Laws and Regulations.

This year’s election of the Executive Board was uncontested with only one slate of candidates led by Lloyd Duong. The Ballot Tabulation Committee was established by the Congress pursuant to the By-Laws and Regulations and included the Election Commissioner, the Deputy Election Commissioner and Mr. Đăng Nguyên, President of Northeast USA Chapter, Ms. Lãm Thúy, Delegate from Northeast USA Chapter.

All the ballots were counted and the result was announced by the Ballot Tabulation Committee as follows:

Voted: 113 ballots
Certified: 110 ballots
Spoiled: 3 ballots

Candidates of the Bình Minh slate led by Lloyd Duong were declared winners.

Lễ Khai Mạc Đại Hội Đồng kỳ XI tại Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada
Opening Session of the 11th Congress at the Royal Canadian Military Institute
Kiểm phiếu/Ballot tabulation: PBBC/Deputy Election Commissioner Tạo Ân, TBBC/Election Commissioner Đàm Đức Sơn, Chủ tịch/President of Northeast USA Chapter Đăng Nguyên and Ms. Lãm Thúy, Đại Biểu/Delegate from Northeast USA Chapter

Chủ tịch VBVNHN nhiệm kỳ 2014-2017 Vũ Văn Tùng đã bàn giao Ban Chấp Hành VBVNHN cho tân Chủ tịch VBVNHN nhiệm kỳ 2018-2020 Dương Thành Lợi.

Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2018-2020
Chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Phó Chủ Tịch I Nhất Hùng Trần Quang Định
Phó Chủ Tịch II Lê Hữu Liệu
Tổng Thư Ký Nguyễn Thanh Sơn
Thủ Quỹ Nguyễn Thị Tuyết Nga

Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi và thành viên Ban Chấp Hành 2018-2020 đảm nhận trọng trách chủ tọa Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI được bàn giao.

Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI đã bàn thảo và thông qua một số Nghị Quyết, quan trọng nhất là các Nghị Quyết tu chính Điều Lệ và Nội Qui VBVNHN để hiển dương tinh thần quốc gia với biểu tượng là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đề cao tinh thần tương thân giữa các hội viên VBVNHN từ khắp nơi trên thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử từ khi thành lập (1978) Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chính thức hiển dương kỳ vọng tự do bao gồm quyền tự do sáng tác của người cầm bút với biểu tượng tinh thần trong Điều Lệ VBVNHN:

Điều 3. Biểu tượng tinh thần của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được vinh danh trong chương trình sinh hoạt của VBVNHN nhằm hiển dương các quyền tự do căn bản trong đó có quyền tự do sáng tác của người cầm bút.

Vùng VBVNHN/Đông Bắc Hoa Kỳ cũng được Đại Hội Đồng kỳ XI chỉ định tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ XII vào năm 2020.

Elected Executive Board 2018-2020
Lloyd Duong
, President

Định Quang Trần, Vice-President I
Liệu Hữu Lê, Vice-President II
Thanh Sơn Nguyễn, Secretary General
Tuyết Nga Thị Nguyễn, Treasurer

Following certification of the ballots, the Congress proceeded to discuss and passed a number of important Resolutions including the Resolutions amending the By-Laws and Regulations to promote solidarity among members and freedom of expression by entrenching into the By-Laws a provision about the national flag of Republic of Vietnam as a symbol of liberty.

The Northeast USA Chapter headed by President Đăng Nguyên was appointed by the 11th Congress to host the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 12th Congress in 2020 in Washington, D.C.

Dạ tiệc Văn Bút: Lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa trang nghiêm
Official Reception: All rise for the national anthem of Canada and Republic of Vietnam

Dạ tiệc Văn Bút được tổ chức một cách trang trọng và thanh lịch cùng ngày tại Việt House với sự tham dự đông đảo của hội viên VBVNHN và thân hữu. Mặc dầu dạ tiệc chỉ được phổ biến trong vòng thân hữu và vé phân phối rất giới hạn cũng như địa điểm tổ chức Việt House được Ban Tổ Chức trưng dụng hoàn toàn cho Dạ tiệc Văn Bút nhưng vẫn thiếu chỗ cho một số bằng hữu của vài đại biểu.

Dạ tiệc Văn Bút bắt đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa trang nghiêm. Sau đó tân Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi chào mừng quan khách, quý văn thi hữu và thân hữu cũng như cầu chúc tất cả một năm mới vạn sự may mắn.

Chủ tịch Đông Bắc Hoa Kỳ Đăng Nguyên thay mặt quý đại biểu và hội viên VBVNHN bày tỏ cảm tưởng.

Thượng nghị sĩ Ngô Thành Hải chúc mừng Đại Hội VBVNHN thành công mỹ mãn và trước đó ông cũng đã chuyển công văn chúc mừng của Thượng Viện Canada cho Ban Tổ Chức Đại Hội VBVNHN kỳ XI.

Thủ hiến tỉnh bang Ontario Kathleen Wynne gởi công văn “Thay mặt Chính Quyền tỉnh bang Ontario, tôi hân hoan gởi lời mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị tham dự Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 11 (và) cảm ơn Ban Chấp Hành và hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.”

Thành viên của Ban Chấp Hành 2018-2020 được giới thiệu với văn thi thân hữu và quan khách. Sau đó Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi trao bằng tri ân cho một số văn thi thân hữu.

The Official Reception was held in the evening and attracted attendance from delegates, members and supporters. The venue at Việt House reached full capacity quickly.

Members of the 2018-2020 Executive Board were introduced. Plaques of Appreciation were awarded to numerous members and supporters for their invaluable contribution to the organizing efforts as well as consistent support for the Vietnamese Abroad PEN Centre over the years.

Various well-regarded poets such as Nguyễn Thế Giác, Lãm Thúy presented their poems affectionately. MC Tạo Ân was exceptional in conducting an evening of music and dance with contributions from talented performers such as Thanh Kim, Thanh Sơn, Tùng Nguyên, Phan Ni Tấn.

Chính Quyền Ontario chúc mừng
và “đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên VBVNHN
về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và
các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.”


Official Communiqué from the Government of Ontario
“thanks the Board and members of the Vietnamese Abroad PEN Centre
for their contribution to nurturing the extraordinary voices
and stories of our Vietnamese community”

“Thay mặt Chính Quyền tỉnh bang Ontario, tôi hân hoan gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị tham dự Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 11.
Các câu chuyện của cộng đồng người Canada gốc Việt Nam là phần cống hiến của lịch sử và gia tài di sản của họ. Tỉnh bang Ontario hãnh diện là nơi cư ngụ của một cộng đồng Việt Nam to lớn và năng động với truyền thống văn hóa phong phú đã đóng góp vào kho tàng sáng tác đa dạng mà chúng tôi được thưởng lãm trong xã hội đa văn hóa.
Tôi đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.
Xin nhận nơi đây những lời chúc tốt đẹp nhất cầu mong cho đại hội đạt nhiều thành quả tác động khích lệ.”
Kathleen Wynne
Thủ Hiến

Lược dịch: Phó Chủ Tịch II Lê Hữu Liệu
Phó Ban Bầu Cử ĐH.VBVNHN XI Tạo Ân

_______________________________

Chương trình văn nghệ sau đó đã được VH Tạo Ân từ Orlando, Florida, điều khiển một cách chuyên nghiệp và điêu luyện. Các giọng ca xuất sắc của Thanh Kim, Thanh Sơn, Tùng Nguyên, Phan Ni Tấn, v.v., thu hút nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả.

[Xem hình ảnh Đại Hội VBVNHN kỳ XI do Đại Hội Đồng kỳ XI
thông qua Nghị Quyết cho phép thực hiện
See more photographs of the 11th Congress at
https://photos.app.goo.gl/C8ge3bea6zE020qn2 ]

Đại Hội VBVNHN kỳ XI có tính cách lịch sử bởi vì lần đầu tiên (1) vai trò lãnh đạo Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được chuyển giao một cách chân thành thân mật (2) cho thành phần trưởng thành ở hải ngoại thông thạo lề lối sinh hoạt quốc tế với thực lực thật sự vững vàng, và (3) lý tưởng tự do được Điều Lệ VBVNHN hiển dương với quy định pháp lý. Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI thành công tốt đẹp nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của tham dự viên cùng thân hữu VBVNHN và đã giúp đem lại niềm tin vững chắc vào tương lai rực rỡ cho toàn thể hội viên VBVNHN như Chủ tịch Dương Thành Lợi đã phát biểu trong phiên họp Đại Hội Đồng kỳ XI: “Kỷ nguyên thanh lịch của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã khởi đầu từ hôm nay.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress was overwhelmingly successful and extremely productive with inspiring results. The 11th Congress received praises from various government and agency as well as delegates. Many attendees composed poetry to congratulate members of the organizing committee and pay tribute to the strengthening of the members’ bond of friendship. They all look forwards to attending next year’s celebration of the 40th anniversary of the establishment of the Vietnamese Abroad PEN Centre in Washington, D.C.

First Official Meeting of the Executive Board
Dương Residence @ 17.12.2017
Buổi họp đầu tiên của Ban Chấp Hành VBVNHN 2018-2020

Quý Đại Biểu và hội viên tham dự Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI quyến luyến khi chia tay và ai cũng tha thiết hẹn tái ngộ trong Đại Hội Kỷ Niệm 40 năm thành lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vào năm tới ở Washington, D.C.

Tường Trình của Chủ Tọa Đoàn Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI
Report by the 11th Congress Steering Committee

__________________________________________

Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI đã thông qua Nghị Quyết

cho phép quay phim và chụp ảnh

Xem hình ảnh Đại Hội VBVNHN kỳ XI . See more photographs of the 11th Congress at
https://photos.app.goo.gl/C8ge3bea6zE020qn2

Video: Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi chào mừng văn thi thân hữu
trong Dạ Tiệc Văn Bút 16-12-2017
President Lloyd Duong’s speech
https://www.youtube.com/watch?v=9KdMH7WctlA&feature=youtu.be

Video: Cựu PCT Nguyễn Thế Giác ngâm thơ
Former VP Giac The Nguyen presented his poem affectionately
https://www.youtube.com/watch?v=Xcy9Y0wQ9sw&feature=youtu.be

Videos: Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi tặng bằng khen cho văn thi thân hữu
President Lloyd Duong presented Plaques of Appreciation

https://www.youtube.com/watch?v=2DYBPuYtX-0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tIsxFq3GHDk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VPyLk9ik8Jk&feature=youtu.be

__________________________________________

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979. The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America. In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas. In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne. In 2018 members look forwards to celebrate the 40th anniversary of the establishment of the Vietnamese Abroad PEN Centre in Washington, D.C.


 

Bạn cũng có thể thích...