web analytics

XƯA & NAY

Xưa… tay bồng súng thiệt vững vàng,
Nay… tay bế cháu cũng hiên ngang.

Cuốn theo hai chữ thời gian,
Trăm năm cuộc sống rõ ràng định phân.

Xưa… danh lợi phù vân chưa tỏ,
Nẻo công danh là ngõ mơ vào.
Tước quyền là giấc chiêm bao,
Giàu sang, danh phận quyết sao có phần.

Qua mấy ải, mấy sông lận đận,
Bao gian truân, bao bận sống còn.
Biết là hạt bụi cỏn con,
Cuộc đời tạm gởi:  mỏng dòn, phù vân.

Đường danh lợi triền miên đeo đuổi,
Nẻo công danh là chuỗi giật dành.
Xưa… thì tóc hãy còn xanh,
Nay… thì sương tuyết đã dành điểm tô.

Nay… danh lợi phù vân đã tỏ,
Nẻo công danh quên ngõ lui vào.
Cuộc đời: một giấc chiêm bao,
Tóc xanh sáng đó, bạc đầu chiều nay.

Thang mây một thuở vuột bay,
Quê hương kín nẻo từ ngày vượt biên.
Đời chiều không vướng bạc tiền,
Đón con, đưa cháu đấy niềm an vui.

LÝ BỬU LỘC

Bạn cũng có thể thích...