web analytics

XIN TRI ƠN THƯỢNG ĐẾ

Cực nhọc qua rồi huớng thới lai,
Chúa thương cho được chút anh tài.
Linh hồn cố giữ, không hư nát,
Thể xác đừng quên, sẽ đổi thay.
Sắc đẹp phai tàn theo tuổi tác,
Tâm linh bất diệt mãi từng ngày.
Con ơi! Hãy biết tri ân Đấng,
Đã xuống ban bình an kéo dài…

Hoàng Linh

Bạn cũng có thể thích...