web analytics

Vu Lan Xót Thương Mẹ

Con đến nơi xin thăm Mẹ
Phận làm con sao để Mẹ nằm đây?
Mẹ tôi nhung nhớ vơi đầy
Mong con từng bữa từng ngày cô đơn

Một tay gánh vác nuôi con
Nay con khôn lớn héo hon thân già
Con thời cách trở đường xa
Chắt chiu một gánh, cảnh nhà viễn phương

Mẹ gầy như một nắm xương
Đêm ngày trăn trở trên giường đớn đau
Lòng con thương Mẹ dạt dào
Không chăm Mẹ được, đời sao trọn tình?

Mẹ tôi một cảnh cực hình
Con tôi đã lớn tự mình sống thôi
Thân tôi, một cánh bèo trôi
Trôi vào dòng nước đắp bồi giang san

Đường đời rộng mở thênh thang
Nghiệp duyên là nợ, trần gian tạm thời
Mẹ nay tiên cảnh quy hồi
Xót thương Mẹ, tiếc cả trời ấu thơ .

Le Nguyen Nga
Vu Lan 2019

Bạn cũng có thể thích...