web analytics

VẠT SẦU DO THÁI

Mặt trời chiều trăn trở
Đứng chênh vênh lưng đồi
Ta chơi trò ném đá
Đo khoảng không hư vô

Ôi ! Nghìn trùng cách biệt
Nơi nầy ta với ta
Ngậm buồn xưa nuối tiếc
Ngồi đơn độc chiều tà

Ta như vừa lầm lỗi
Bỏ quê hương lưu đày
Ôm vạt sầu Do Thái
Lang thang khắp đó đây

Trăm năm hoài cổ sử
Dòng Lạc Long chia hai
Nghìn năm hoài cố xứ
Không nhạt nhòa tàn phai

.

Nửa tinh cầu rạn vỡ
Trên quê ta điêu tàn
Một lần đi nặng nợ
Làm gì cho non sông

Lời kinh chiều tha thiết
Ngân vang trong giáo đường
Bóng tà huy đã khuất
Ta nghe hồn bâng khuâng …

Xin thắp lên ngọn lửa
Sáng trong tim người người
Ngày trở về đất hứa
Cờ vàng bay muôn nơi …

 Lê  Hữu  Minh  Toán
(Trai Tị Nạn Panat  Nikhom
ThaiLand  tháng  5 / 1986)

.

 

 

Bạn cũng có thể thích...