web analytics

Tình Thơ

Gởi các bạn thơ mới quen ở Washington DC

Biết người, mới biết qua thơ
Bước qua bến vắng, thấy bờ tịch liêu
Thấy ai, một bóng đường chiều
Sân ga không có người yêu đứng chờ
Thấy đời, khoảng trống tiêu sơ
Thấy ai, chiếc lá bơ vơ giữa giòng
Cung buồn, tơ cũng buồn giăng
Lênh đênh duyên phận, thăng trầm kiếp hoa
Nòi tình, một lứa trong ta
Người chưa tương kiến, hóa ra tương phùng
Gánh sầu, một ghé vai chung
Chia nhau trống vắng,vui cùng đơn côi
Lấy hoen lệ, điểm nụ cười
Lấy tai ương, kết hoa đời tin yêu
Chút bình minh, chút nắng chiều
Chút hương tìm lại ít nhiều trao nhau

Trang Châu

Bạn cũng có thể thích...