web analytics

TĨNH TÂM

Như ở một chỗ nào
Vừa chợt mới nhận ra
Hồn nhẹ bổng lên cao
Thật bình yên êm ả …

Như ở một nơi nào
Trời mây bao la rộng
Núi đồi trong sương mỏng
Bát ngát hương cánh đồng

Ta đang ở một chỗ
Vách ngăn cây gỗ tường
Trong căn phòng hẹp nhỏ
Mà tưởng bến đại dương

Không gian ngàn năm trước
Thời gian vạn năm sau
Cũng chỉ là một bước
Thần Khí Chúa đi vào .

Như đang ở chỗ nào
Niềm hạnh phúc ăn năn
Trái tim thêm ngọt ngào
Giọt lệ mừng chứa chan .

Không gian ngàn năm trước
Thời gian vạn năm sau
Cũng chỉ là một bước
Thần Khí Chúa đi vào*

Đình Duy Phương

Chú thích:
* Thiên Chúa Hằng Sống, là Tạo Hoá toàn năng , toàn thiện, toàn mỹ.
Ngài làm chủ mọi công trình, do Lời sáng tạo, trên trời ,dưới biển ,đất liền, cả vạn vật, và loài người. Ngài điều khiển không gian , nắm giữ cả thời gian. Ngài là Đấng cầm quyền sinh tử. Thần Khí Chúa Thánh Linh đang ở giữa chúng ta.

Bạn cũng có thể thích...