web analytics

THƯƠNG NHỚ CHA

Hôm qua là Father Day
Nghe được bài giảng nói về tình cha.
Bao la, thầm lặng đậm đà.
Thái Sơn khôn sánh, Ngân Hà kém thua.

Nghĩ, nhớ cha thật bùi ngùi,
Lưng còng, tóc bạc cam đời gian truân.
Thầy giáo tiểu học oằn lưng,
Gian nan, nuôi dạy thương từng đứa con.

Chiếc xe đạp, đường quê trơn,
Từng ngày kẽo kẹt chẳng sờn nắng mưa.
Năm, sáu cây số có thừa,
Sức già đôi bận sáng trưa đi về.

Ghồ ghề lộ đất đường quê,
Thân gầy lặn lội chẳng hề thở than.
Nhớ hôm mưa lớn trường tan,
Cha đạp xe đến trường làng đón con.
Lúc đó lòng lại dỗi hờn,
Vì đã mất dịp xuống đường dầm mưa.

Giờ cuộc đời gặp gió mưa,
Đường trần thấm mệt ai đưa đón về?
Tình cha là cả trời quê,
Tim còn nhịp đập chẳng hề lãng quên.

LÝ BỬU LỘC
( Nhân dịp father day 2019).

Bạn cũng có thể thích...