web analytics

Thua và Thắng

Người bảo rằng ta thua canh bạc lớn,
Thà buông tay chấp nhận thế còn hơn,
Bất cần đời cuộc sống sẽ giản đơn,
Thua hay thắng sá gì mà vướng mắc!

Có mấy ai nhớ thời mình thắt ngặt
Được canh bài đâu hẳn đã hơn ai,,,
Kẻ yếu cơ, mình thắng chẳng phải tài
Do đồng sức mới biết mình ăn chắc.

Dòng đời cuộn chảy như con súc sắc
Một hay mười thay đổi một tua thôi,
Chín hoặc bù đã biết sít nút rồi
Trời trong đẹp, ngựa đua bay về ngược

Vận số trời cho, ai cải đổi được
Chẳng có gì chế nhạo hoặc khen chê
Hơn thua lắm cũng giũ sổ đi về…!
Mặc thế sự, đường thênh thang ta bước

Trang Ngọc Kim Lang

Bạn cũng có thể thích...