web analytics

THÁNG TƯ BUỒN

Trong no ấm mà nằm gai nếm mật
Hưởng thanh bình ngỡ kề cận binh đao
Bởi vì ai đã phản bội đồng bào
Nối giáo cho giặc tràn vào vây hãm

Trời Tháng Tư chưa phai màu ảm đạm
Khí oan khiên cao ngất khắp phương trời
Nơi quê hương hồn lạc phách chơi vơi
Trên biển cả sóng trùng khơi nức nở

Đất của mình tuồng như là mượn ở
Ruộng nương nhà bị phá vỡ từ lâu
Người dân thường chịu giày xéo đớn đau
Từ Nam chí Bắc đồng bào rên xiết

Than ôi!…

Sau mấy mươi năm sao chưa hiểu biết
Vẫn đem tù đày bức tử dân ta
Công an quân đội không giữ sơn hà?
Mặc cho kẻ ác được đà xâm lấn!

Tháng Tư buồn, vực dậy lòng hưng phấn
Thế nước nhà nghiêng ngửa cán bàn cân
Nền Tự Do Dân Chủ nặng vạn lần
Toàn Dân gánh vác dự phần đuổi giặc.

Đình Duy Phương
VBVNHN / Tây Nam HK.

Bạn cũng có thể thích...