web analytics

Sự Thật Phũ Phàng

Mình ơi!… biển mất, nhà tan nát,
“Mao-tệ” hiên ngang vào nước Nam.
Giáo dục áp chế quá ngang tàng,
Sự thật ngày nay đã rõ ràng.

Mình ơi!… chữ khung như hán tự,
C, K, Qu … phát âm là “CỜ”.
Nè nghe: “kỳ quặc” anh đọc thử,
Y như “Cỳ Cặc” thiệt không ngờ.

Thế mà thầy cô… không mắc cở,
Coi như kỳ tích dạy con thơ.
Núi sông buồn quá như ngừng thở,
Vận nước diệt vong đang đợi chờ.

Mình ơi! chữ mất nhà tan nát,
“Mao-tệ” hiên ngang vào nước Nam.
Dần dà “Hồ-tệ” hoá ra lá,
“Hận quốc diệt vong” thành bài ca.

Buồn thay vận nước nhà đen bạc,
“Đồ bàn”… di tích, ta thường ca.
Lạy Trời!… thương nhắc đàn con cháu,
Khơi lửa yêu quê giữ nước nhà.

Mình ơi! biển mất nhà tan nát,
“Mao- tệ” hiên ngang vào nước Nam.
Tà quyền đang rắp tâm bán nước,
Sự thật bày phơi thiệt rõ ràng!

Lý Bửu Lộc
(một ngày buồn thương quê hương 09/2018)

Bạn cũng có thể thích...