web analytics

PHONG CẢNH VŨNG TÀU

Hotel Lê Diệp nhìn qua sân
Bàng bạc phố đêm đẹp vạn lần.
Râm mát dừa soi nghiêng BÃI TRƯỚC**
Chập chùng mây cuốn phía THÙY VÂN.
BÃI DÂU chiều xuống tàu ra biển
BẾN ĐÁ nắng lên ghe chuyển vần.
DINH THƯỢNG trăm năm soi tuế nguyệt
Bên đời dâu biển sóng triều dâng.

UYÊN THÚY LÂM


** Bãi Trước, Bãi Thùy Vân, Bãi Dâu, Bến Đá là những địa danh quen thuộc của thành phố Vũng Tàu.
Dinh Thượng ( tức Bạch Dinh ) là tòa lâu đài lớn của Vua Bảo Đại ở Bãi Trước về phía Núi Lớn
Lê Diệp : tên một khách sạn nhỏ ở Bãi Trước Vũng Tàu.

Bạn cũng có thể thích...