web analytics

PHÁO TUYẾN!

Chiến trận sục sôi ĐôngNam Huế,
Theo Trung Đoàn 1… pháo kế về.
Tôi tiền sát nhỏ cùng tham dự,
Cuộc chiến cuối thu năm 74.

Núi Nghệ  biệt danh tam giác sắt!
Xác thù trộn lẫn đất thành phân.
Bạch-Mã… đêm ngày say chiến trận,
Nơi đây tôi-bạn diệt quân thù.

Đỉnh Trùi… sừng sững bờ vách chắn,
Đá Bạc… trủng buồn hứng đạn bom.
Thôn nghèo, nhà trống… dân đi tản,
Vườn ruộng nát tan cảnh thiệt buồn.

Pháo-Tuyến kéo về Đông Nam Huế,
Pháo gầm!… tan nát cứ quân thù.
Tôi: Tiền-sát nhỏ, cùng tham dự,
Chiến trận  Đông-Nam cuối 74.

Hỏa châu soi sáng đêm rừng núi,
Thèm ánh đèn đêm chốn phố phường.
Ghi vội ít hàng lên bao thuốc,
Tình thơ, tình lính với quê hương!

Lý Bửu Lộc
(chiến trường Đông Nam Huế 74)

Bạn cũng có thể thích...