web analytics

PHÂN ƯU – CỤ BÀ TRẦN THỊ TÝ

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc khi hay tin

Nhạc mẫu của Văn hữu Tạo Ân, Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ

Cụ bà Mátta Trần Thị Tý

vừa tạ thế vào ngày 27-7-2019

tại Orlando, Florida

hưởng thọ 95 chu niên.

Thành kính chia buồn cùng Văn hữu Tạo Ân và gia quyến.

Xin nguyện cầu linh hồn cụ bà Mátta Trần Thị Tý
sớm về an nghỉ nơi nước Chúa.

With deepest sympathy, our thoughts and prayers are with you and your family.

Ban Chấp Hành  &  Văn Thi Hữu

VĂN  BÚT  VIỆT  NAM  HẢI  NGOẠI

 

 

 

 

 

Bạn cũng có thể thích...