web analytics

NHỚ CHA TÔI

“Công cha như núi Thái sơn…”
Mà khôn lớn mới, hiểu hơn lẽ này
Bởi vẻ nghiêm khắc bao ngày
Cứ ngờ người khó nên hay gắt lời

Dạy con đạo lý đất trời
Dạy con phải sống một đời thiện lương
Dạy con nhân ái yêu thương
Thật thà trung tín khiêm nhường vị tha

Một vai cha gánh việc nhà
Một vai trách nhiệm sơn-hà cưu mang
Lúc buồn đại sự dở dang
Âm thầm chịu đựng bẽ bàng đắng cay

Lưu vong cha bảo “bị đày”
Nỗi hờn gậm nhấm đến ngày “ra đi”
Bây giờ ở cõi vô vi
Mong cha vẫn hộ, độ trì chúng con

Tuổi càng lớn càng hiểu hơn
Biết ơn cha dạy ngày còn ấu thơ
Những gì đạt được bây giờ
Công cha dưỡng dục tâm thờ cốt ghi

Nhất Hùng

Bạn cũng có thể thích...