web analytics

NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

NGƯỜI LÍNH GIÀ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT

Thương tặng Văn hữu Nguyên Bông FL

Ngàn phương hội ngộ đẹp duyên cơ,
Gắn bó yêu thương chẳng hững hờ.
Liệng giáo, vô tù do gãy súng,
Quăng gươm, xộ khám bởi tàn cờ.
Khi đau gặp gỡ, chan hòa nhớ,
Lúc khỏe chia xa, xướng họa thơ.
Chiến hữu già trường sinh bất tử,
Dẫu mai khuất nẻo dưới sương mờ *.

Nông gia 2 lúa NJ June 4 , 2018

* HL NJ Phỏng dịch từ câu nói bất hủ của danh tướng
Hoa Kỳ, General Douglas MacArthur :
” The old soldier will never die. He just faded away…..”


Bài Họa 1
Chuyện xưa tích cũ : THẬP NHỊ SỨ QUÂN

Hai lúa họa vận thơ… 2 lúa

Quyết đấu nào ai chịu dưới cơ,
Rủ nhau hô “biến” chớ ơ hờ.
Tiên Hoàng thống nhất, vui nhơn thế,
Thập nhị chia phe, bẩn sắc cờ ,( VNCH )
Tổ quốc an bình rung điệu nhạc ,
Giang san bất ổn viết vần thơ.
Tương lai đất Mẹ , rồi tươi sáng,
Quản ngại chi đường xa mắt mờ,

Nông gia hai lúa NJ
June 8,2018


Bài Họa 2

Vui Ngày Tao Ngộ
(Kỷ Niêm Buổi RMS của Văn Hữu Nguyên Bông)

Tứ xứ gặp nhau quý lắm cơ
Thỏa bao ngày tháng vẫn ơ hờ
Tương phùng thi hữu trong trường bút
Hội ngộ chinh nhân dưới bóng cờ
Đây mấy chị đàn ca múa hát
Nọ vài anh xướng họa văn thơ
Mải vui quên cả thời gian biến
Ngước mắt nhìn trăng, dấu đã mờ

Nhất Hùng


Bài Họa 3

Thi Nhân

Thi nhân vung bút động thiên cơ,
Đổ tím mực pha quấy mộng hờ.
Chếnh choáng mỹ nhân nâng chén rượu,
Thong dong quân tử đặt quân cờ.
Trời trong sắc nhã như tranh họa,
Gió mát thanh tao tựa ý thơ.
Ngoảnh lại cuộc đời sao vội thế,
Vui buồn thế sự đám mây mờ.

Tạo Ân

Bạn cũng có thể thích...