web analytics

NGHIỆP NHÀ BINH

Thương câu: “Chiến hữu vai huynh đệ”,
Cuộc sống chẳng nề chữ tử sinh.
Anh đến chiến trường làm “PHÁO THỦ”,
Tôi yêu đời lính…”NGHIỆP NHÀ BINH”.

Tôi đã quen “đường bay đạn pháo”,
Anh thuộc lòng “tọa độ địch quân”.
Chiến trường, máu lửa:…vui tình bạn,
Thơ vẫn hồn nhiên kể chuyện tình.

Nhớ khi “Hỏa pháo thay trăng-sáng”,
Thương buổi “Mưa chiều phủ đạn bom”.
Anh vẫn tiếng cười vang trên máy,
Tuyến lửa!…bên nhau “bạn xóm chòm”.

Mưa bom, lửa đạn quanh hầm nhỏ,
Áo trận,…”phong sương tuổi học trò”.
“Tao, mầy!”…thân quá trong tình lính,
Lên máy vài câu quên lửa binh.

Băng tầng liên lạc “SANG-SÔNG-NGẮN”,
Tán gẫu vài câu “HUẾ LẮM TÌNH”.
O nhỏ dể thương,…”CHÈ CỒN HẾN”,
Xôi gà!…buổi sáng chợ ĐÔNG BA.

Chiều hôm “THƯƠNG BẠC” vui trăng sáng,
GIA HỘI !…quán nghèo “TA với TA”.
Nâng chén “THIÊN TƯỜNG” quên mưa bụi,
Cạn cóc “ĐÔNG HIÊN”,…lính xa nhà.

BÂY GIỜ VẠN NẺO, ĐỜI MUÔN NGẢ,
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ TA GẶP TA?

LÝ BỬU LỘC

(tặng các bạn “ĐỀ LÔ” của TĐ11PB/SĐ1).

Bạn cũng có thể thích...