web analytics

Ngẫu Hứng

Nói không mà cũng chẳng phải không
Cứ cho rằng có khó vô cùng
Người ôm chí lớn vì duyên nghiệp
Kẻ vác ngà voi há phí công ?
Tuổi hạc kiên gan làm tuổi nhỏ
Đời trai quang gánh trở thành ông
Một già, một trẻ, chung vai lại
Núi cách, sông ngăn cũng phải chùng.

Trang Châu

Bạn cũng có thể thích...