web analytics

Nắng Lên Ngày Đẹp

Ánh sáng bao trùm mọi nóc gia
Bông mây trắng xóa tựa cung ngà
Trời cao biển lớn xanh màu biếc
Đất rộng đồi nương phủ sắc hoa
Nắng toả thanh thiên như ngọc quý
Muôn tia bạch nhật giống châu sa
Đồng tươi bát ngát thơm hương lúa
Xoải cánh chim kêu gọi nước nhà .

Đình Duy Phương

Bạn cũng có thể thích...