web analytics

Mười Ngón Tay Hồng

Người ấy khoan thai dạo phím ngà
Nhưng là đương lướt chỉ thêu hoa
Cây kim nhanh nhảy trên bàn máy
Tưởng phím tơ đàn khảy khúc ca

Xôn xao thanh nhạc kêu trầm bổng
Chăm chút chạy đường thẳng với cong
Mười ngón tay hồng thoăn thoắt đẩy
May xong tấm áo nhẹ như không

Nghề nghiệp vương mang hết tấm lòng
Không màng đến một bước sang sông
Khách hàng lui tới đều ưng ý
Tính chuyện trăm năm, cô nói không !

Nào ai biết được nỗi chờ đợi
Mười mấy năm qua cô giữ lời
Hy vọng có ngày chàng trở lại
Mối tình giao ước đẹp tươi đời .

Đình Duy Phương.

Bạn cũng có thể thích...