web analytics

MUỐI ĐỜI

Hạt muối đời!
Anh vớt tự trùng khơi,
Giữa phong ba, bão tố của cuộc đời .

Thời gian khổ,
Mồ hôi đổ…
Đã đắng mình nên muối mặn.

Hạt muối đời!
Đậm đà,
sắt son …tình nặng.

Dành cho quê hương,
Và dành cho cả những người thương.

Để cùng vui,
Trên những nẻo đường vui,
Hay để xẻ chia trên những nẻo đoạn trường.

Để cùng vấn vương,
Cùng sánh vai…
Trên những quãng đường dài gánh nặng.

Hạt muối mặn!
Được lắng đọng từ đau thương,
Nên mặn mà ẩn trong tình nặng.

Ròng rã từng ngày,
Âm thầm tan rã chẳng chút vấn vương.

Dòng đời vẫn nhạt nhẽo,
Muối vẫn trân mình tan rã bình thường.

Tình của muối là vậy,
Và khi vướng mang tình đời là vậy.

Hạt muối đời nầy!
Người nói là:…
Ta đã vượt tự trùng khơi.

Thời gian khổ,
Mồ hôi đổ đã đắng mình nên muối mặn.

Lý Bửu Lộc

Bạn cũng có thể thích...