web analytics

MÙA THU

Thu đến đây rồi, thu đấy ư !
Thiên nhiên mang lại mùa tương tư
Cỏ cây hoa lá nghe tình tự
Mơ buổi tao phùng khẽ hát ru

Cả một trời mây man mát êm
Mơn man sợi nắng tóc tơ mềm
Cây xanh yên lặng chờ ai ngắm
Kẻo gió đông tàn chẳng ngó xem

Đường thu lối nhỏ dáng xưa đi
Anh bước theo sau chẳng nói gì
Cặp sách ra trường dường mới gặp
Nhưng lòng trang giấy đủ lời thi

Thế rồi cho mãi tới hôm nay
Thu đến câu thơ chắp cánh bay
Lác đác lá vàng trên áo lụa
Chiếc vừa rơi xuống giữa lòng tay

Không gian hoà hợp bản tình ca
Xao xuyến trong ta nỗi nhớ nhà
Nhớ đất quê hương mùa vẫn đẹp
Vàng son nhung gấm dải sơn hà .

Đình Duy Phương.

Bạn cũng có thể thích...