web analytics

MẸ TÔI

Mẹ tôi chất phát, thật thà,
Không quen son phấn… mặn mà dáng quê.

Mẹ tôi gian khổ muôn bề,
Ngày lo cơm nước, đêm về vá may.
Công việc không đếm tháng ngày,
Không hề quản ngại mưa mai, nắng chiều.

Bên mẹ là được thương yêu,
Chở che đùm bọc đủ điều… lo chi.
Bên mẹ chẳng thiếu sự gì,
Đói ăn, khát uống có chi sánh bằng.

Tình mẹ cho tôi thấy rằng,
Là bầu sữa ngọt hồng ân trời dành.
Mẹ là ánh sáng trăng thanh,
Rọi đường, soi lối nẻo trần con đi.

Tình yêu mẹ chẳng hạn kỳ,
Cho con… cho mãi chẳng ghi mấy lần.
Maria hay mẹ dương trần,
Lòng con đã thấy muôn phần giống nhau.

Tình mẹ cao quí ngọt ngào,
Cưu mang, gìn giữ làm sao cân lường.
Mẹ là bầu trời yêu thương,
Bước theo chân mẹ là đường yên vui.
Tháng hoa!… tháng mẹ đất trời,
Tình thâm mẫu tử rạng ngời trong con.

Lý Bửu Lộc

Bạn cũng có thể thích...