web analytics

Mây Vờn Lá Rụng Thềm Trăng

Bầu trời thắp trăng
Sông về trăm ngã
Dây đời buôc căng
Loài người treo lá

Em ngủ say mềm
Tôi nhìn trăng lên
Mê man vũng nước
Mân mê vạt tình

Tưởng mình trăng thôi
Đâu ngờ mây trôi
Đêm chìm ngõ hẹp
Trăng không còn tôi

Nằm nghe mưa điên
Nghiêng mình tim rên
Rơi vào giấc ngủ
Mặt trời nhú lên

Trăng còn chạm vách
Mây còn chưa tan
Nuối đêm lá rách
Đụng nhẹ trăng tàn

Tôi nằm đếm nốt
Cọc buồn miên man……

@ PHAN VĂN TRUỒI
{ Houston 10/28/2013 }

 

Bạn cũng có thể thích...