web analytics

LỜI DÂN NGÔ NGHÊ

Quốc là nước, gia là nhà
Là quê hương, tổ quốc
Đất đai, núi sông, biển đảo của dân tộc
Nghĩ hoài sao không ra
Từ khi tôi lớn khôn
Bươn chải để sinh tồn
Chỉ biết nhà và nước
Nhà chỉ có mặt bằng
Nước nhà nước quản lý
Nhà chắc gì có đất
Nước vẩn đục, hôi tanh
Sống chết vì bụng đói
Giành giựt nhau đấu tranh
Giữ đất đầu đổ máu
Giành nước đảng bỏ độc
Dân yếu đau, chết chóc
Không còn sức kêu ca
Đảng dâng giặc truyền kiếp
Dân chết càng mặc dân
Đảng là của đại đồng
Cho xứng danh nô Cộng
Đồng hóa thành chung thân

Chương Hà

Bạn cũng có thể thích...