web analytics

LỜI CHA RU CON

Để riêng tặng hai con gái cưng
Nguyễn Ngọc Trân và Nguyễn Ngọc Hân

Con ơi! Hãy biết kính Tiên Rồng,
Áo mặc, đừng khoe hết cả hông.
Giữ ngọc gìn vàng nhiều người nể,
Sắm sanh lột xác lắm kẻ trông.
Tha hương, Cha nhớ quê phương Bắc (VN),
Trở lại, con là ngọn gió Đông .
Hết giặc, cùng Cha về xóm cũ
Ngắm mây nước lấp lánh trên đồng.

Hoàng Linh

Bạn cũng có thể thích...