web analytics

HỒN THƠ QUANH NĂM

Thu đến cho đời đẹp ý thơ
Đông đan bông tuyết lạnh mong chờ
Xuân sang sắc thắm muôn giai điệu
Hạ nắng tô hồng bao ước mơ

Bốn mùa tri kỷ với thi Văn
Mây nước phiêu du khắp cõi trần
Nhật nguyệt còn xoay theo định hướng
Thơ theo cảm hứng Bút gieo vần

Đình Duy Phương

Bạn cũng có thể thích...