web analytics

HẸN XUÂN SAU

Nhớ làm sao ánh mắt đen nhung,
Tay nắm bàn tay như đã cùng.
Nguyện ước trọn đời lời khắc cốt
Hẹn thề suốt kiếp mối tình chung.
Quê nhà chiếc bóng thêm gian khó
Biên trấn đoàn quân chưa nẻo dừng.
Mai nở ven rừng triền núi thẫm
Xuân sau em nhé! Hẹn trùng phùng.

UYÊN THUÝ LÂM

Bạn cũng có thể thích...