web analytics

HẠ BUỒN

Hạ gọi nắng lên thềm khô sỏi đá
Nóng hong lòng đất lạnh đã xa xôi
Mùa quê xưa đốt trọn nửa cuộc đời
Hè đỏ lửa chị có người em mất

Em của chị, những anh hùng bất khuất
Biệt Kích mở đường đánh thắng trận Pleiku
Đạn pháo như mưa khói phủ sa mù
Từ dạo ấy em bung Dù vĩnh viễn .

Tổ Quốc ghi ơn chiến công oanh liệt
Bia đá phai tên thương tiếc tìm em*
Trời CaLi hoàng hôn tím buồn tênh
Hạ qua Thu đến đầy thêm nỗi nhớ.

Đình Duy Phương.

_________________________________________

* 1975 Nghĩa trang Quân Đội không còn Nghĩa Dũng đài, cũng chẳng còn Tượng Thương Tiếc. Thiếu người chăm sóc vì bị chế độ mới ngăn cấm , bia mộ phai mờ …

Bạn cũng có thể thích...