web analytics

Gởi Sóng Lênh Đênh

Một mai tôi có qua đời
Bóng còn khắn khít bên người ngàn năm
Mắt dù khép lại âm thầm
Hồn còn quanh quẩn đăm đăm hướng về
Một mai tôi có ra đi
Đừng buồn đừng tiếc, thương gì người ơi!
Trả xong nợ một kiếp người
Khuất rồi như bóng mặt trời về đêm
Xác thân dù đã nằm yên
Anh linh còn đó, chưa quên nghĩa tình
Lửa nung dù xóa bóng hình
Tro tàn xin gởi lênh đênh sóng ngàn
Đại dương sâu thẳm mênh mang
Chở tôi về lại thênh thang cội nguồn
Chở tôi về lại quê hương
Một đời lưu lạc tha phương ngậm ngùi
Chở tôi về lại chân trời
Có bao kỷ niệm muôn đời còn thương

Hoàng Phượng

Bạn cũng có thể thích...