web analytics

GIỜ THẮNG LỢI ĐÃ ĐIỂM

Vận nước đang hồi tươi thắm lên,
Công lao dựng nước trải lâu bền
Đất mẹ biên cương liền một dãy,
Bao lần giặc Bắc tạo oan khiên!

Ta vồn dòng nòi giống Tiên Long
Bắc Nam Kinh Thượng vẫn chung lòng.
Dù lúc gian nan hay rực rỡ.
Vẫn kiên lòng ngời sáng phương Đông.

Một lòng ta quyết chí cùng nhau,
Tô điểm giang san đẹp sắc màu.
Núi biếc sông xa ngời sóng bạc,
Trường Sơn cao vút gió mưa sâu.

Giở lại bao lần lịch sử ta.
Bạch Đằng, Sông Hát nổi phong ba.
Trưng Vương, Hưng Đạo danh ngời rạng
Dẹp giặc hung tàn, lũ ác ma.

Vận hội trăm năm đã đến đây,
Phải nắm thời cơ kịp lúc này.
Đoàn kết phá cùm gông, ngục tối.
Cứu dân oan khuất, kẻ lưu đày.

Ngày mới bùng lên lửa đấu tranh
Bước qua sợ hãi sẽ công thành.
Kiên gan vững bước ta xông tới,
Xóa bóng đêm dài, đón ánh minh.

Tiền nhân xưa lẫm liệt oai phong,
Cứu nước bao phen cởi ách tròng.
Gian khổ nơi rừng sâu biển thẳm
Bao đời đuổi giặc lập kỳ công.

Toàn dân nước Việt đứng vùng lên,
Hải ngoại năm châu chuyển lửa bền
Lật đổ bạo quyền, gìn đất tổ
Tự Do, Công Lý rạng ba miền.

UYÊN THÚY LÂM

Bạn cũng có thể thích...