web analytics

Gã Ôm Đàn

Bên sông cô tịch gã ôm đàn
Đò vắng lơi chèo đợi khách sang
Văng vẳng lời buồn theo sóng bạc
Chơi vơi đàn hận mấy cung vàng
Quảng Lăng u oán sầu bia mộ
Lưu Thủy dòng đời nhẹ bước thang
Nước chảy về đâu đời lữ thứ
Hồ trường ta rót mấy canh tàn

Tao an

________________

Bài Họa:

LỮ KHÁCH SẦU TRƯƠNG

Phố vắng bên sông vọng tiếng đàn
Chiều nghiêng lặng lẽ gió đưa sang
Hình như oán khúc đời đen bạc
Có lẽ tương tư giấc mộng vàng
Nhớ thuở Trương Chi buồn ẩn dật
Mỵ Nương tuyệt sắc mấy cung thang
Du dương giọng sáo sầu cô độc
Lữ thứ tha hương cạn chén tàn .

Đình Duy Phương

Bạn cũng có thể thích...