ĐỐT NÉN HƯƠNG LÒNG

( Tưởng Niệm Chuẩn Tướng Tư Lệnh Lê Nguyên Vỹ)

Chiều ấy Lai Khê u uất lắm
Đất trời, cây cỏ, ngập màu tang
Khi Người nằm xuống, Người nằm xuống
Ta đã mất rồi ! Mất Việt Nam.

Sáng Ba Mươi giặc tràn Phú Lợi
Quân ta về trấn thủ Bình Dương
Ta vẫn nghe tiếng Người trong máy
Lòng trung tổ quốc vẫn vang vang.

Tiếng súng Mười Giờ đau vận nước
Máu anh hùng mãi mãi còn loang
Cờ Lai Khê ngậm ngùi trong gió
Mưa Bến Cát rào rạt bàng hoàng.

Đường Mười- Ba giặc về ta vẫn đánh
Đoàn chiến xa mở đường máu, không hàng
Đồi Băm-Mốt Sư Đoàn bị bức tử
Đêm Ba- Mươi vang vọng những hồn oan.

Bao nhiêu năm cờ tang chưa xả
Sống lưu đầy lòng đau nhục mang mang
Trời tháng Tư vẫn nghẹn ngào trong nắng
Hỡi hồn Người ! Còn vang tiếng Việt Nam.

( Đã Khô Dòng Lệ)
Đăng Nguyên

Bạn cũng có thể thích...