web analytics

ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

Người đi muôn hướng về trăm phương
Gió lạnh tàn đông tuyết ngập đường.
Cố quốc mịt mờ tin nhạn vắng
Quê người hiu hắt gió mưa sương.
Thương sao dáng Mẹ lo tần tảo
Nhớ quá tình Cha trải dặm trường.
Đằng đẳng bao năm xa chốn cũ
Ảnh hình Sông Núi mãi còn vương.
 
UYÊN THÚY LÂM

Bạn cũng có thể thích...