web analytics

ĐỘNG ĐẤT

Ta biết đất đã cạn dần nước mắt
Mạch cứng khô đất rạn vỡ liên hồi,
Trong cơn đau đất ngầm rít dậm bồi
Đất quằn quại với cuộc tình chia rẽ !

Ta biết đất hận lòng khi mất mẹ
Đất muộn phiền lúc vĩnh biệt người con
Triệu triệu năm đất đã quá hao mòn
Càng dị ứng vì nhiễm đầy chất độc .

Ta sợ hãi mỗi lần xem đất động
Làm tan tành đổ nát cả thành đô
Lòng đất sâu chôn chặt vạn nấm mồ
Đã giết hại biết bao người vô tội .

Ta cũng hiểu đất phân trần đổ lỗi
Bởi vì đâu, do tại ý Ông Trời
Ngài dạo xem thế giới của loài người
Nên cảnh tỉnh thời gian không còn nữa ?

Ta xin đất hãy cho một lời hứa
Những lúc buồn, muốn nổi giận cuồng điên
Vết thương đau rồi cũng sẽ lại liền
Đừng động đất mà gây thêm tai biến

Thần giao cách cảm làm sao không biết
Khối ân tình đất mang nặng vòng quay
Dù cuộc đời dâu bể lắm đổi thay
Ơn Trời tuôn mãi cho người cho đất .

Đình Duy Phương

Bạn cũng có thể thích...