web analytics

ĐỢI TẾT TA, Ở TRỜI TÂY!

Gần tết rồi, bầu trời Tây sao lạnh quá!
Hú bạn bè, bật hơi cả… chỉ mình ta.
Trời lạnh âm độ C … thiệt nhớ quê nhà,
Ly cà phê “Dunkin Donuts” hủ hỉ cùng ta…
Ở khung trời này… cũng qua ngày qua tháng.

Bão tuyết hôm qua, hôm nay trời lạnh quá,
Trừ 14 độ C tuyết đông đá mặt đường.
Nhìn hàng cây trơ trụi lá thiệt dễ thương,
Giống ta đó: … một mình nhìn đường trải tuyết.

Đợi tết Ta, ở trời Tây đời lạnh quá,
Tết nhầm thứ ba, chỉ có vợ chồng già.
Đón ông bà chắc cũng chỉ “tui với bà”
Thôi thì dời tết … đến Weekend bà nhé.

Sống theo thuở, ở theo thời cho đúng lẽ,
Tết weekend thì mới vui vẻ xứ người.
Con cháu tụ tề mới rộn rã tiếng cười,
Ông bà chắc thông cảm chuyện … dời ngày tết.

Gần tết rồi… bầu trời Tây sao lạnh quá,
Hú bạn bè, chờ cho đã… cũng mình ta.
Trời lạnh âm độ C … thiệt nhớ quê nhà,
Ly cà phê “Dunkin Donuts” hủ hỉ cùng ta…
Ở khung trời nầy cũng qua ngày qua tháng.

LÝ BỬU LỘC
Một ngày gần tết năm Kỷ Hợi 2019.

Bạn cũng có thể thích...