web analytics

ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ – LIFE IS LIKE A LEAF

ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ LIFE IS LIKE A LEAF

The image of “life is like a leaf” came to me when I was trekking along the Sacred Garden in Lumbini, Buddha’s birthplace in Nepal …

“Life is like a leaf” @ L. Duong, 2018

Hình ảnh “đời như chiếc lá” tư dưng xuất hiện khi tôi đi dạo trong vườn Sacred (linh thiêng) tại Lumnini (Lâm-Tỳ-Ni), nơi Đức Phật Thích ca chào đời cách nay hơn 25 thế kỷ. Khu vườn này đã đi vào huyền thoại với nhiều mẫu chuyện như khi vừa chào đời, Đức Phật đi 7 bước nhìn Đông, Nam, Tây, Bắc, Thiên, Địa rồi chỉ hai ngón tay hướng trời đất và cho biết ngài đản sinh để “..cứu giúp chúng sinh thoát vòng sinh lão bệnh tử.”

Tôi kết năm lá bồ đề thành một chiếc ghe đời với lá nhỏ nhất nằm giữa trung tâm được bảo bọc bởi những lá lớn hơn. Sử dụng máy ảnh A7RIII tôi ghi nhận thông điệp “đời như chiếc lá” ngay trước tượng Đức Phật.

Chiếc lá bị chi phối bởi thiên nhiên và vạn vật. Rời thân cây chiếc lá được cuốn theo chiều gió bay cao và thật xa hay chỉ lơ lững rồi hạ cánh hoặc trôi dạt mãi theo nhịp sóng trồi dập của dòng thời gian. Đời khó nói!

Hy vọng bạn có được vài giây phút tịnh tâm thưởng lãm nghệ thuật tạo hình và cùng chia sẻ thông điệp chứa đựng trong ảnh “đời như chiếc lá.”

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi

LIFE IS LIKE A LEAF

The image of “life is like a leaf” came to me when I was trekking along the Sacred Garden in Lumbini, Buddha’s birthplace in Nepal. Immediately I arranged five leaves from a nearby bodhi tree into this simplistic yet unifying post and photographed it using my A7RIII in front of the Buddha statue.

Starting with a baby leaf in the center embraced by an older leaf and so on until the eldest leaf served as a cradle of generosity and, as we already know by natural order, the eldest leaf is often the first to sail into the unknown. “Life is like a leaf.”

I truly hope you enjoy this creative work in photographic arts and, as well, appreciate the simplistic message contained therein.

Lloyd Duong

“Life is like a leaf” @ L. Duong, 2018
Where would life take you?
Đời đưa bạn về đâu?

Bạn cũng có thể thích...