web analytics

CẢM TÁC TỪ BÀI THƠ HẠNH NGỘ

-Tặng các văn thi hữu dự Đại Hội VBVNHN kỳ XI tại Toronto
-Riêng tặng VH Trang Châu

“Y sĩ tiền tuyến” (*) tôi ơi
Đọc thơ “Hạnh ngộ” – vơi lời bi ca
“Mẹ ơi, con mẹ đã già
Giữ quê, quê nát, giữ nhà, nhà tan!” (**)
Sau cơn binh lửa phũ phàng
Bốn mươi năm – bỗng một lần gặp nhau
Đã nghe ý hợp, tâm đầu
Rượu tràn ly rót cho nhau tình nồng
Sá gì cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch bám vương gót này?
Chuyện đời trước mắt – mây bay
Ngang lưng trường kiếm – u hoài gió thu (***)
Bia văn sử chép – ngàn sau
Câu thơ hạnh ngộ – nỗi đau nhân tình!
Hữu tình – mình lại gặp minh
Trang Châu là bướm, hay tình Trang Châu?

Ghi chú:
(*) Bút ký chiến trường của Trang Châu.
(**) thơ Hà Huyền Chi.
(***) “Nhãn đễ phù vân khan thế sự
Yêu gian trường kiếm quải thu phong” – thơ Nguyễn Du

LÃO MÓC

Bạn cũng có thể thích...