web analytics

BỤI ĐƯỜNG

Sương thấm trầm luân bóng xế tà
Giữ lòng khí tiết nhớ ông cha
Quê hương thống khổ dân oan khóc
Đất khách đau lòng cảnh xót xa
Trăn trở tàn canh đêm giá lạnh
Buồn soi chiếc bóng tháng ngày qua
Bước đi thơ thẩn vùi thương tiếc
Thui thủi bên đường, có phải ta?

Mặc Khách

Bạn cũng có thể thích...