web analytics

Bức Tường Đen.

Kỳ công nước Mỹ tạc bia tường!
Chiến sĩ hy sinh để tiếc thương
Thân quyến đồng lòng chung tên tuổi
Bức tường đen đó sáng như gương

Lưu động chuyển đi khắp tiểu bang
Nặng nề to lớn xếp gọn gàng
Chọn nơi đặt để thành tường đứng
Thương tiếc viếng thăm kẻo muộn màng

Tường đen bóng láng tợ vô tri
Nhìn kỹ mặt tường đen khắc ghi
Tên tuổi máu xương như quyện nhập
Người người đến viếng kính yêu vì.

Tử sĩ hồn thiêng có biết không?
Xác người tan rã lòng nhớ lòng
Đâu đây nước mắt đầm đìa chảy
Chẳng hẹn ngày về ai nhớ mong!

Cầu xin Thượng đế rước hồn thiêng
Chúa, Phật xót thương tiếp dẫn liền
Bao kẻ nửa đời chưa trọn nguyện…
Đổi đời thóat kiếp, khỏi ưu phiền!

Trang Ngọc Kim Lang

________________________________________
Ghi chú: Bức tường đen là những tấm bảng nhỏ cao bằng bức tường,trên đó ghi tên hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã tử trận tại Vệt Nam. Họ đã hy sinh vì lý tưởng tranh đấu cho nền độc lập tự do của Việt Nam đánh đuổi công sản Việt, Nga,Tàu. Bài thơ đã được phổ nhạc.

Bạn cũng có thể thích...